mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
Rok szkolny 2018/2019