mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://lo14poznan.mobidziennik.pl/2018